O spoločnosti

• realizácia bytových a občianskych stavieb na kľúč

• realizácia a stavebný menežment rekonštrukcií
   priemyselných objektov a priemyselných celkov

• návrh a realizácia celkových rekonštrukcií starých
   stavebných objektov, rodinných domov
   a objektov občianskej vybavenosti

Firma Stabil - Ing. Štefan Bajla - realizácia stavebných prác vznikla v roku 1991 a v nezmenenej forme existuje dodnes.

Sme firma s menším počtom zamestnancov, kde je na prvom mieste kvalita vykonaných prác.

V spolupráci s renomovanými firmami sme realizovali aj viacero veľkých rekonštrukcií priemyselných celkov pre zahraničných a slovenských investorov.